سرویس لیچ

انگشتر عقیق مردانه با حکاکی حسبنا الله و نعم الوکیل

  • اشتراک
عقیق کد K25دارای حکاکی زیبا
 عقیق
معدن اصلی آن در صنعای یمن است و البته در بصره و مغرب و هندوستان نیز موجود است اما نوع یمنی آن از همه بهتر و مورد تاکید است. این عقیق در رنگهای مختلف یافت می گردد. در روایات متعدد خواصی برای عقیق ذکر شده منجمله نرسیدن غم و مصیبت به حامل آن، دوری از آتش عذاب،حرز و نگهبان در مسافرت ها، نگهداشتن از مردن بد و باعث میمنت و مبارکی بودن تا حدی که روایت است دستی که در آن عقیق باشد اگر به دعا بردارند رد نشود. اصیل بودن عقیق و استفاده آن در جاهایی که حتما انرژی منفی در آنجا موجود است مانند محل های سکونت و کار جمعی که افراد متعدد با نیروهای مثبت و منفی در آنجا وجود دارند مثل آپارتمانها،کارخانه ها و... توصیه می گردد.
 
نگین عقیق
الف) ایمنی دهنده در سفرها بوده و آدمی را از بدی ها حفظ می کند.

ب) با خیر و نیکی روبه رو می کند.

ج) غم و غصه را رفع می کند.

ه) فقر را از بین می برد و باعث گشایش رزق می شود.

و) کارها را به نیکی و خوبی تمام می کند.

ز) موجب اجابت دعا و برآورده شدن هر حاجتی می شود.

ح) موجب برکت و باعث ایمنی از بلا می شود.

ط) ایمنی از پادشاه ظالم.

ی) همراه داشتن آن به هنگام نماز معادل هزار رکعت است.
 
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند: (یا علی) همانا عقیق اولین کوهی است که به ربوبیت خدای متعال و نبوت من و وصی بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پیروان تو و اختصاص آتش به دشمنان تو شهادت داده است.
 
عالم فاضل جناب مرحوم محمد باقر مجلسی در حلیه المتقین می فرماید: در حدیث صحیح از علی بن موسی الرضا (علیه السلام) مروی است عقیق فقر و درویشی را بر طرف می کند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل می کند.
و در حدیث صحیح دیگر از آن حضرت منقول است که هر که قرعه به عقیق بزند بهره ی او تمام تر بیرون آید.
و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده که انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید است که عاقبتش نقرون به خیر و نیکی باشد.
---------
در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات محمد بن محمود بن احمد طوسی در باب سادس در عجایب احجار و جواهر گوید: العین، عقیق سنگی است سرخ براق در حدود یمن چون در انگشت دارند اندوه را ببرد.
قال النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) : \"تختموا بالعقیق فانه مبارک یذهب الیهم من القلوب.\"
و گویند دست یافتند در معرکه بریده پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) بدید گفت دفن کنید : \"ولو تختمت بالعقیق لما قطعت.\"
و باز هم جناب مرحوم مجلسی در حلیه المتقین حدیثی از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل فرمودند که هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش براورده شود.
در کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات محمد بن محمود بن احمد طوسی در باب سادس در عجایب احجار و جواهر گوید: العین، عقیق سنگی است سرخ براق در حدود یمن چون در انگشت دارند اندوه را ببرد.
قال النبی (صلی الله علیه و آله وسلم) : \"تختموا بالعقیق فانه مبارک یذهب الیهم من القلوب.\"
و گویند دست یافتند در معرکه بریده پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) بدید گفت دفن کنید : \"ولو تختمت بالعقیق لما قطعت.\"
و باز هم جناب مرحوم مجلسی در حلیه المتقین حدیثی از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) نقل فرمودند که هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش براورده شود.
---------
از حضرت امام صادق (علیه السلام) در حدیثی روایت شده است که حاکمی پی شخصی فرستاده بود به سبب جرمی، حضرت صادق (علیه السلام) فرمود که انگشتر عقیق به او برسانید؛ چنان کردند، مکروهی به او نرسید.
و باز هم حضرت امام صادق (علیه السلام) فرموده اند: انگشتر عقیق در سفر باعث ایمنی است.
و در حدیثی دیگر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: انگشتر عقیق با خود دارید که آن اول کوهی است که اقرار کرده است از برای خدا به یگانگی، و از برای من به پیغمبری و از برای تو یا علی به امامت.
---------
در حدیث معتبر از بشر دهّان منقول است که عرض کردم:
کدام یک از نگین ها بر انگشت خود بنشانم؟ فرمود که چرا غافلی از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید؟! که اینها سه کوهند در بهشت. اما کوه عقیق سرخ پس مشرف است بر خانه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) و اما کوه عقیق زرد پس مشرف است بر خانه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و اما کوه عقیق سفید پس مشرف است بر خانه حضرت امیر المومنین (علیه السلام) و همه ی انها یک خانه است و از زیر هر کوهی نهری جاریست از برف سردتر و  از شیر سفید تر و نمی خورند از ان نهرها مگر  آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) و شیعیان ایشان.
و هر سه نهر از کوثر می آید و به یک جا می ریزد. و این سه کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهی می کنند و از برای محبان آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) طلب آمرزش می کنند. پس هر که از شیعیان آل محمد (صلی اله علیه و آله وسلم) یکی از این عقیق ها را در دست داشته باشد نبیند مگر خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی از جمیع بلاها و امان یابد از شر پادشاه ظالم و از هر چه آدمی از آن می ترسد و حذر می نماید.
---------
و بدان ای عزیز چقدر در فضیلت عقیق وارد شده است که در حدیثی منقول است که جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) و گفت یا محمد پروردگارم سلامت می رساند و می گوید انگشتر را به دست راست بکن و نگینش را از عقیق قرار بده و بگو به علی بن ابی طالب (علیه السلام) پسر عمت که انگشتر را به دست راست بکند و نگینش را عقیق بکند. حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام) پرسید یا رسول الله کدام عقیق است؟ فرمود که : کوهی است در یمن که به یگانگی خدا اقرار کرده و برای من پیغمبری و برای تو اولاد تو به امامت و برای شیعیان تو به بهشت و برای دشمنان تو به جهنم.
و باز هم چقدر عقیق فضیلت دارد که از امیر المومنین علی (علیه السلام) منقول است که نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشد به چهل درجه زیادتی دارد.
---------
و باز هم در روایتی دیگر آمده دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت نماز که با آن نباشد.
و باز هم در روایت عجیبی از سلیمان اعمش آمده است که در خدمت رسول امام جعفر صادق (علیه السلام) بودم در خانه منصور بن عباسی پس شخصی را بیرون آوردند که تازیانه خورده بود. حضرت فرمود ای سلیمان! ببین که انگشترش چه نگین دارد؟
گفتم یابن رسول الله! عقیق نیست. فرمود که ای سلیمان اگر عقیق بود تازیانه اش نمی زدند.
گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.
فرمود: ای سلیمان، انگشتر عقیق امان می بخشد از دست بریدن.
گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.
فرمود که ای سلیمان، انگشتر عقیق امان می بخشد از خون.
گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.
فرمود که ای سلیمان خدای عز و جل دوست می دارد که دستی به سوی او بلند می شود به دعا و در او نگین عقیق باشد، چگونه خالی می ماند از دینار و درهم.؟
گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.
فرمود که نگاهدارنده ی آدمی است از هر بلا.
گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما.
فرمود ایمن می گرداند از فقر (الی آخر حدیث).
 
 

قیمت (تومان) :
330000

بعد آقای طاهری گفت: خانم این افسر خلبان یک دعا و یک انگشتر عقیق داده تا به دست شوهرش برسانم و به او بگویم که این انگشتر و دعا در روز دادگاه با او باشد. بعد آقای طاهری گفت: خانم این افسر خلبان یک دعا و یک انگشتر عقیق داده تا به دست شوهرش برسانم و به او بگویم که این انگشتر و دعا در روز دادگاه با او باشد.*چگونه برای مجلس دوم خبرگان کاندیدا شدید؟ در این دور از انتخابات چه شرایطی داشتید؟برای دور دوم با مرحوم آیت‌الله حاج میرزا محمدتقی سرابی صحبت کردم و ایشان از تبریز ک.انگشتر عقیق مردانه با حکاکی حسبنا الله و نعم الوکیل وی افزود: فهرست اصولگرایان با محوریت آیت الله موحدی کرمانی و جامعه روحانیت مبارز تهران تشکیل شد و مورد تائید آیت الله یزدی و آیت الله مصباح یزدی نیز قرار گرفت.اولین دیدار هیکل با نصر اللهحزب الله لبنان عصر دیروز (چهارشنبه) در پی درگذشت محمد حسنین هیکل با صدور بیانیه‌ای درگذشت این روزنامه نگار و مورخ سرشناس ملی گرای عرب را ب.در ابتدای جلسه جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با تبریک ایام‌الله دهه‌ مبارک فجر و تأکید بر ضرورت پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، بر نقش مدع.حداد عادل تأکید کرد: شورای اصولگرایان با محوریت آیت الله موحدی کرمانی و راهنمایی های آیت الله یزدی و مصباح یزدی تاکنون ۱۰ نشست برگزار کرده است و تلاش شد تا ۳۰ نفر از ا.اجرای نمایشی با بازی عزت‌الله مهرآوران که از فیلم «بوی پیراهن یوسف» الهام گرفته بود بخش دیگری از مراسم بود که به علت حجم زیاد مه‌ مصنوعی تولید شده روی صحنه، تالار بز. به گزارش سرویس بین الملل آگاه نیوز، «مجتهد» افشاگر مسایل پشت پرده آل سعود در صفحه توئیتر خود نوشت: تصمیم سران سعودی مبنی بر قطع کمک ها به لبنان با تسلط حزب الله بر ارت. پس از آن جامعه مدرسین رای داد و بصورت مکتوب با امضای آیت‌الله یزدی کاندیدای جامعه مدرسین بنده اعلام شدم. پیشنهاد بی شرمانه وزیر خارجه بحرین به لبنان بین الملل > خاورمیانه - ایسنا نوشت: وزیر خارجه بحرین اعلام کرد که لبنان باید بین وابستگی خود به امت و "برادران" عرب یا همزی. شوخی عمو عزتی با ائتلاف عزت الله ضرغامی مفهوم جدیدی از کلمه "ائتلاف" را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. چالش اینستاگرام با مقاومت حزب الله اینستاگرام برای بار دوم اکانت رسمی Nasrollah.نیروی «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی) با فتوای آیت‌الله سیستانی از مراجع بزرگ شیعیان در عراق و حمایت دولت عراق برای مبارزه با گروه‌های تروریستی بخصوص داعش شکل گرفته و ن.رئیس جمهور سوئیس و هیات همراه، ساعتی پیش با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.انگشتر عقیق مردانه با حکاکی حسبنا الله و نعم الوکیل intro-text"); }); رئیس جمهور سوئیس و هیات همراه، ساعتی پیش با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.مهاجم سال های دور استقلال در ادامه گفت: در این مدت یکی دو بار به همراه آقای علی جباری به باشگاه استقلال رفتم و با آقای فتح الله زاده دیدار کردم.به گزارش خبرگزاری فارس، همایش «نه به دخالت انگلیس و تجلیل از علمای ضد انگلیسی» با حضور آیت‌الله علم‌الهدی و حجت‌الاسلام پناهیان عصر چهارشنبه از ساعت 15:30تا 18 در حوز.انگشتر عقیق مردانه با حکاکی حسبنا الله و نعم الوکیل نقش پیش‌گیرانه‌ دادستان در زمینه‌ جرایم و آسیب‌های اجتماعیدر ابتدای جلسه، جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با تبریک ایام‌الله دهه‌ مبارک فجر و تأک.انگشتر عقیق مردانه با حکاکی حسبنا الله و نعم الوکیل به گزارش آگاه نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري ؛ آقاي «عبدالله عبدالله» رييس اجرايي دولت افغانستان صبح امروز (سه‌‌شنبه) با حضرت آيت‌الله خامن.داوطلبان مردمی که یک تشکیلات شبه‌نظامی شیعه است با فتوای آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی،‌ مرجعیت عالی‌قدر شیعیان عراق مبنی بر جهاد کفایی برای آزادسازی عراق از دس.با فتوای (آیت‌الله) سیستانی، کمرشان شکست.قم - معاون بین الملل حوزه‌های علمیه گفت: سومین همایش حوزه و عرصه بین الملل با موضوع رسالت جهانی حوزویان با سخنرانی آیت الله سبحانی در قم برگزار می‌شود.به گزارش انتخاب اقتصادی، بانک انصار طیمراسمی با حضور آیت الله سلیمانی امام جمعه زاهدان، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهیامام جماعت مسجدمکی، سردار امانی فرمانده قرارگاه. بعد آقای طاهری گفت: خانم این افسر خلبان یک دعا و یک انگشتر عقیق داده تا به دست شوهرش برسانم و به او بگویم که این انگشتر و دعا در روز دادگاه با او باشد. بعد آقای طاهری گفت: خانم این افسر خلبان یک دعا و یک انگشتر عقیق داده تا به دست شوهرش برسانم و به او بگویم که این انگشتر و دعا در روز دادگاه با او باشد.*چگونه برای مجلس دوم خبرگان کاندیدا شدید؟ در این دور از انتخابات چه شرایطی داشتید؟برای دور دوم با مرحوم آیت‌الله حاج میرزا محمدتقی سرابی صحبت کردم و ایشان از تبریز ک.انگشتر عقیق مردانه با حکاکی حسبنا الله و نعم الوکیل وی افزود: فهرست اصولگرایان با محوریت آیت الله موحدی کرمانی و جامعه روحانیت مبارز تهران تشکیل شد و مورد تائید آیت الله یزدی و آیت الله مصباح یزدی نیز قرار گرفت.اولین دیدار هیکل با نصر اللهحزب الله لبنان عصر دیروز (چهارشنبه) در پی درگذشت محمد حسنین هیکل با صدور بیانیه‌ای درگذشت این روزنامه نگار و مورخ سرشناس ملی گرای عرب را ب

در ابتدای جلسه جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با تبریک ایام‌الله دهه‌ مبارک فجر و تأکید بر ضرورت پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، بر نقش مدع.حداد عادل تأکید کرد: شورای اصولگرایان با محوریت آیت الله موحدی کرمانی و راهنمایی های آیت الله یزدی و مصباح یزدی تاکنون ۱۰ نشست برگزار کرده است و تلاش شد تا ۳۰ نفر از ا.اجرای نمایشی با بازی عزت‌الله مهرآوران که از فیلم «بوی پیراهن یوسف» الهام گرفته بود بخش دیگری از مراسم بود که به علت حجم زیاد مه‌ مصنوعی تولید شده روی صحنه، تالار بز. به گزارش سرویس بین الملل آگاه نیوز، «مجتهد» افشاگر مسایل پشت پرده آل سعود در صفحه توئیتر خود نوشت: تصمیم سران سعودی مبنی بر قطع کمک ها به لبنان با تسلط حزب الله بر ارت. پس از آن جامعه مدرسین رای داد و بصورت مکتوب با امضای آیت‌الله یزدی کاندیدای جامعه مدرسین بنده اعلام شدم

پیشنهاد بی شرمانه وزیر خارجه بحرین به لبنان بین الملل > خاورمیانه - ایسنا نوشت: وزیر خارجه بحرین اعلام کرد که لبنان باید بین وابستگی خود به امت و "برادران" عرب یا همزی. شوخی عمو عزتی با ائتلاف عزت الله ضرغامی مفهوم جدیدی از کلمه "ائتلاف" را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. چالش اینستاگرام با مقاومت حزب الله اینستاگرام برای بار دوم اکانت رسمی Nasrollah.نیروی «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی) با فتوای آیت‌الله سیستانی از مراجع بزرگ شیعیان در عراق و حمایت دولت عراق برای مبارزه با گروه‌های تروریستی بخصوص داعش شکل گرفته و ن.رئیس جمهور سوئیس و هیات همراه، ساعتی پیش با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند

انگشتر عقیق مردانه با حکاکی حسبنا الله و نعم الوکیل intro-text"); }); رئیس جمهور سوئیس و هیات همراه، ساعتی پیش با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.مهاجم سال های دور استقلال در ادامه گفت: در این مدت یکی دو بار به همراه آقای علی جباری به باشگاه استقلال رفتم و با آقای فتح الله زاده دیدار کردم.به گزارش خبرگزاری فارس، همایش «نه به دخالت انگلیس و تجلیل از علمای ضد انگلیسی» با حضور آیت‌الله علم‌الهدی و حجت‌الاسلام پناهیان عصر چهارشنبه از ساعت 15:30تا 18 در حوز.انگشتر عقیق مردانه با حکاکی حسبنا الله و نعم الوکیل نقش پیش‌گیرانه‌ دادستان در زمینه‌ جرایم و آسیب‌های اجتماعیدر ابتدای جلسه، جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با تبریک ایام‌الله دهه‌ مبارک فجر و تأک.انگشتر عقیق مردانه با حکاکی حسبنا الله و نعم الوکیل به گزارش آگاه نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري ؛ آقاي «عبدالله عبدالله» رييس اجرايي دولت افغانستان صبح امروز (سه‌‌شنبه) با حضرت آيت‌الله خامن