سرویس لیچ

کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه

گردآورنده:ابوالفضل شهرآبادی-الهام مسلمی،ناشر:بورس؛آشنایی با نهادهای بین المللی بازار سرمایه و عضویت
کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه
گردآورنده : ابوالفضل شهرآبادی-الهام مسلمی
ناشر : بورس
ترجمه : ابوالفضل شهرآبادی-الهام مسلمی
شابک : 978-600-5959-51-2
تعداد صفحات : 248
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : اول -1392
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 10000 تومان
درباره کتاب :
در حوزه بازار سرمایه دنیا مانند سایر حوزه های کسب و کار ، کانون ها و انجمن های زیادی در سطح منطقه ای و بین المللی در طی پنجاه سال گذشته و به ویژه در دودهه اخیر شکل گرفته اند که برخی از آنها خاص بازار اوراق بهادار هستند و بعضی دیگر حوزه فعالیت گسترده تری دارند و نهادهای بازار پول را نیز شامل می شوند. در حالی که کسب و کار در حوزه ی بورس بسیار پیچیده و با رقابت سختی روبه رو شده است ، آشنایی با این نهادها و عضویت بازارهای معاملات سهام و سازمان های مرتبط با آن ها همچون سپرده گذاری و نهادهای قانون گذار می توانند کمک زیادی به پیشرفت ، توسعه و بهره مندی از آخرین دستاوردهای دنیا در این حوزه بنماید.به عبارت دیگر عضویت در این نهادها حتی برای ادامه ی فعالیت بازارهای سهام حیاتی است زیرا عضویت در نهادهای معتبر بین المللی از شاخص های توسعه یافتگی و اعتبار بورس ها به ویژه برای سرمایه گذاری بین المللی می باشد.
 
فهرست مطالب :
سخن ناشر
مقدمه
سازمان ها و نهادهای قانون گذار و سیاست گذار
سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار ( IOSCO)
تاریخچه
ساختار سازمان
اهداف
ارتباط بازار سرمایه ی ایران با IOSCO
ارتباط با IOSCO
نهادهای قانون گذار صنعت مالی ( FINRA )
تاریخچه
تعریف
اداره بررسی شکایات
مأموریت
فعالیت ها
ارتباط با FINRA
شبکه های بین المللی راهبری شرکتی ( ICGN )
تاریخچه
ارتباط با ICGN
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( OECD )
تاریخچه
تعریف
مأموریت
انتشارات
شورای OECD
کمیته ها
عضویت
دبیرخانه
ارتباط با OECD
شرکت بین المللی تأمین مالی ( IFC )
رسالت
اهداف
اولویت های راهبردی
سرمایه گذاری ها
خدمات مشاوره ای
ارتباط با IFC
فدراسیون های منطقه ای
فدراسیون جهانی بورس ها  ( WFE )
تاریخچه
تعریف
رسالت فدراسیون جهانی بورس ها
کارگروه های فدراسیون جهانی بورس ها
1. موضوعات مورد بحث در کارگروه مقررات
2. موضوعات مورد بحث در کارگروه آمار
3. موضوعات مورد بحث در کارگروه ارتباطات
عضویت و فعالیت های بورس تهران در WFE
ارتباط با WFE
فدراسیون بورس های اوراق بهادار اروپایی - آسیایی ( FEAS )
تاریخچه
رسالت
هدف
وضعیت بورس اوراق بهادار تهران در FEAS
ارتباط با FEAS
فدراسیون بورس های اوراق بهادار اروپا ( FESE )
تعریف
اهداف
عضویت
ارتباط با FESE
فدراسیون بورس های آسیایی و اقیانوسیه ( AOSEF )
تاریخچه
مأموریت
تعریف
عضویت
ارتباط با AOSEF
 انجمن بورس های اوراق بهادار آفریقایی ( ASEA )
تاریخچه
تعریف
مأموریت
اهداف
عضویت
ارتباط با  ASEA
فدراسیون بورس های ایبرو آمریکایی ( FIAB )
مأموریت
مرکز اسناد FIAB
ارتباط با FIAB
فدراسیون بورس های جنوب آسیا ( SAFE )
تااریخچه
تعریف
اهداف
ارتباط با SAFE
اتحادیه بورس های عربی ( UASE )
تعریف
ساختار سازمانی
ارتباط با UASE
هم اندیشی بورس های کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی ( OICE )
تاریخچه
تعریف
ارتباط بین بورس ها
روابط بین کارگزاران
ارتباط با  OICE
انجمن های تخصصی بین المللی
انجمن بین المللی بازار سرمایه ( ICMA )
تاریخچه
تعریف
رسالت
اهداف
عضویت
محل ICMA
فعالیت های ICMA
ارتباط با ICMA
مؤسسه بازار سرمایه اروپا ( ECMI )
تاریخچه
مأموریت
عضویت
فواید عضویت
ارتباط با ECMI
شورای صنعت اختیار معامله( OIC )
تاریخچه
ویژگی های سایت اینترنتی OIC
برنامه های بین المللی OIC
ارتباط با OIC
انجمن بازارهای معاملات آتی ( AFM )
تاریخچه
هدف
فعالیت ها
عضویت
ارتباط با AFM
دبیر کل
انجمن خدمات اوراق بهادار بین المللی ( ISSA )
تاریخچه
مأموریت
تعریف
وظایف حمایت کنندگان مالی
انتشارات
عضویت
دبیرخانه
ارتباط با ISSA
انجمن اختیار معامله و معاملات آتی سوئیس ( SFOA )
تعریف
اهداف
عضویت
انتشار
اجلاس
ارتباط با SFOA
سامانه الگو برداری طبقه بندی صنایع ( ICB )
تعریف
ویژگی های ICB
ساختار توصیفی برای طبقه بندی شرکت ها
ارتباط با ICB
مؤسسه رسمی اوراق بهادار و سرمایه گذاری ( CISI )
تاریخچه
تعریف
مأموریت
اهداف
عضویت
ارتباط با CISI
هم اندیشی بین المللی آموزش سرمایه گذار( IFIE )
تاریخچه
مأموریت
چشم انداز IFIE
 تعریف
فعالیت های IFIE
 کمیته مشورتی
کمیته اجرایی
عضویت
ارتباط با IFIE
انجمن صنعت اطلاع رسانی و نرم افزار(SIIA )
تاریخچه
تعریف
مأموریت
بخش ضد سرقت
بخش محتوایی
بخش خدمات اطلاعات مالی
بخش نرم افزار
بخش آموزشی
عضویت
ارتباط با SIIA
همایش تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD )
 تاریخچه
فعالیت ها
انتشارات
کنفرانس های UNCTAD
دبیرخانه
ارتباط با UNCTAD
انجمن بین المللی وم دهی اوراق بهادار(ISLA )
تاریخچه
اهداف
وام دهی اوراق بهادار و راهبری شرکتی
عضویت
فواید عضویت
ارتباط با ISLA
انجمن معاملات بازارهای نوظهور( EMTA )
تاریخچه
رسالت
عضویت
ارتباط با EMTA
انجمن بین المللی ابزار مشتقه و سوآپ ( ISDA )
تاریخچه
رسالت
عضویت
ارتباط با ISDA
انجمن بین المللی مهندسی مالی( IAFE )
تاریخچه
عضویت
فواید عضویت
ارتباط با IAFE
انجمن بین المللی توسعه ی سرمایه گذاری( IDEA )
رسالت
ارتباط با IDEA
انجمن مدیریت سرمایه گذاری جایگزین ( AIMA )
تاریخچه
اهداف
عضویت
فواید عضویت
ارتباط با AIMA
انجمن بورس اوراق بهادار اجتماعی ( SSEA )
تاریخچه
تعریف
اهداف
وظایف انجمن اوراق بهادار اجتماعی
چشم انداز
مأموریت
ارتباط با SSEA
هیأت ثبات مالی ( FSB )
تاریخچه
وظایف هیأت ثبات مالی
عضویت
ارتباط با FSB
انجمن بازارهای مالی و صنعت اوراق بهادار ( SIFMA )
تاریخچه
تعریف
رسالت
کمیته ها
عضویت در سیفما SIFMA
ارتباط با SIFMA
مؤسسات ارائه کننده خدمات مالی
مؤسسه داو جونز
مقدمه
تاریخچه
تعریف
رسالت
تقویم معاملاتی
ارتباط با Dow Jones
مؤسسه استاکس
تاریخچه
شاخص های استاکس
سامانه طبقه بندی شاخص
ارتباط با STOXX
مؤسسه استاندارد اند پورز ( S&P )
تاریخچه
عمق و پهنای مؤسسات غیر موازی
ارتباط با  FESE
گروه فایننشیال تایمز و بورس اوراق بهادار ( STSE )
تعریف
شاخص های جهانی سهام
مجموعه شاخص سهام جهانی فوتسی
مجموعه شاخص سراسری فوتسی
شاخص های سرمایه های کوچک جهانی فوتسی
مجموعه شاخص چند ملیتی فوتسی
مجموعه شاخص سبک های جهانی فوتسی
مجموعه شاخص جهانی بازار سهام اسلامی فوتسی
شرکت خدمات سرمایه گذاری راسل
تاریخچه
ویژگی های شاخص های راسل
شاخص های سبک جهانی راسل
یک جهان ، یک موفقیت ، یک شاخص
یک جهان
یک روش
یک شاخص
اندازه واقعی
عضویت شاخص های راسل
 ارتباط با Russell
مؤسسه ویلشایر
تاریخچه
تعریف
رسالت
سرمایه گذاری
شاخص های ویلشایر
شاخص کل بازار ویلشایر پنج هزار
شاخص های مستغلات ویلشایر
شاخص اینترنتی ویلشایر
شاخص های ویژه ویلشایر
ارتباط با  Wilshire
مؤسسه رتبه بندی فچ
تاریخچه
تعریف
انواع رتبه بندی های اعتباری فچ
رتبه بندی اعتباری بلند مدت
رتبه های شرکت های سرمایه گذاری
رتبه های شرکت های غیر سرمایه گذاری
رتبه بندی اعتباری کوتاه مدت
انتقاد
ارتباط با Fitch
شرکت مودیز
تاریخچه
تعریف
شرکت خدماتسرمایه گذاران مودیز
شرکت تحلیل های مودیز
الزام مودیز در گوناگونی تخصص ها
ارتباط با Moodys

قیمت (تومان) :
10000

موضع ما این است که عربستانی ها به خصوص مسئولان فدراسیون فوتبال شان، از دخالت دادن سیاست در فعالیت های ورزشی پرهیز کنند چون این رفتار مغایر با روح المپیک، اساسنامه فد. استاد افشار کتاب‌شناس، تاریخدان و محقق بی‌نظیر دستنوشته‌های ایران باستان و مدرن بود و نقشی محوری در انجمن‌های بین‌المللی در تسهیل مبادلات بین فرهنگی و نشر دانش .== جستارهای وابسته == * فهرست شهرهای بریتانیا == منابع == ولوین گاردن سیتی انجمن‌های بین‌المللی بریتانیا شهرک‌ها در هرتفوردشر شهرک‌های جدید در انگلستان مناطق مس.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه فدراسیون جهانی چاقی شرکت‌های بین‌المللی غذایی را متهم کرده است که با روش‌های بازاریابی خود به چاق شدن مردم جهان کمک می‌کنند.او در ادامه به معرفی انجمن بین‌المللی گرافیک "AGI" پرداخت و پیشنهاد کرد که هنرمندان ایرانی به عضویت انجمن‌های بین‌المللی در سطح جهان درآیند.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه ساعت 18 در تالار وحدت، کوارتت زهی لایپزیک آلمان به عنوان یکی از سرشناس ترین کوارتت ها در عرصه های بین المللی موسیقی مجلسی اجرای آثار بزرگان موسیقی از جمله بتهون، موتز.محمدجواد لاریجانی با اشاره به سابقه خوب روابط میان دو کشور گفت: علاوه بر همکاری های حال حاضر در حوزه های مربوط به مسائل اقتصادی، نفت ، تجارت و سرمایه گذاری و امثالهم ک.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه محمدجواد لاریجانی با اشاره به سابقه خوب روابط میان دو کشور گفت: علاوه بر همکاری های حال حاضر در حوزه های مربوط به مسائل اقتصادی، نفت ، تجارت و سرمایه گذاری و امثالهم ک.سرهنگ احمد رستمی معاون فنی و مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا پس از رونمایی از این پلاک‌ها با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ملی تعویض پلاک وسیل. استاد افشار کتابشناس، تاریخ دان و محقق بی نظیر دست نوشته‌های ایران باستان و مدرن بود و نقشی محوری در انجمن های بین‌المللی در تسهیل مبادلات بین فرهنگی و نشر دانش داش.غریب آبادی گفت: به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل و معاهدات اصلی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران به مشارکت کامل خود در فعالیت ها و مشورت های بین المللی برای ارتقاء و حمایت.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه بخش عمده حضور‌ها و موفقیت‌های بین‌المللی سینمای ایران در سال‌های اخیر توسط پخش‌کننده‌های بخش خصوصی و خودِ فیلمساز‌ها اتفاق افتاده است، به عبارتی دیگر، نهادهای .نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی افزود: سودی که این بانک ها از طریق معامله با ایران بدست آوردند بیشتر از هزینه ها و جریمه های بین المللی بود.»این در حالی است که به گفته «کوین استفانز» سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در منطقه، واشنگتن هیچ حق قانونی‌ای برای بازداشت خدمه این قایق‌ها ندارد، چراکه بازداشت آن‌ها .در تمامی این سال ها برخی تلاش های بین المللی برای حل مناقشه بین دو طرف با شکست مواجه شده است و همواره شاهد برخی برخوردها و درگیری های محدود بین جمهوری آذربایجان و ارمن.آخرین رویدادها، گزارش خبرنگاران شبکه العالم از نقاط مختلف دنیا و مصاحبه‌های اختصاصی منتشر شده در شبکه العالم، از طریق این وبسایت در اختیار کاربران و مخاطبان قرار م.کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و یا بین سازمان‌های بین‌المللی به دلیل ناتمام ماندن تصویب معاهده سور از ابتدا به اجرا در ن.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه دانشنامهٔ سیاسی- داریوش آشوری-نشر مروارید- چاپ شانزدهم ۱۳۸۷- ص۲۹ در ربع آخر قرن نوزدهم، بر اثر رشد صنعت و سرمایه‌داری، بار دیگر رقابت‌ها و مبارزه‌های بین‌المللی ا.این سازمان قدرت اجرایی و قانونی دارد ۲- انجمن بهداشت صنعتی آمریکا: به اختصار: AIHA این سازمان یکی از بزرگترین انجمن‌های بین‌المللی در خدمت نیازهای متخصصان بهداشت مح.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه او از سال ۲۰۰۱ تا کنون به عنوان عکاس خبرنگار و فعال در زمینه کمک به کودکان جنگ زده در بیشتر جنگ‌ها و بحران‌های بین‌المللی حضور داشته و موضوع اصلی فعالییت‌های فرهنگ.pdf علاوه بر عضویت در انجمن‌های بین‌المللی متعدد، زمانی عضو هیئت مدیرهٔ گروه جانورشناسان فلات پارس و بورد علمی دو ژورنال بین‌المللی نیز می‌باشد.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه به گزارش گروه بین الملل آگاه نیوز خبرگزاری انگلیسی رویترز با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایرانِ پسابرجام.شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه گذاران خارجی به طور جدی مذاکرات را آغاز کرده‌اند اما هنوز شرایط بانکی برای سرمایه گذاری‌های بزرگ فراهم نیست.دیواندری در مقدمهٔ کتاب آورده‌است: == نمایشگاه‌ها == بندانگشتی چپ مجسمهٔ برنزی ساخت دیواندری === فردی === * گالری کویر سبزوار، ۱۳۵۵ * نگارخانه اندیشه، ۱ تا ۱۰ به.== همکاری‌های بین‌المللی == نیسکر عضو ملی فدراسیون بین‌المللی مراکز اطلاعات و اسناد فید در کشور هند و از ۱۹۹۶ به بعد اداره مرکزی کمیسیون فید در منطقه آسیا و اقیانوسی.jpg یک عکس نادر از دفتر کار الکساندر گراهام بل در واشینگتن دی سی سال ۱۸۸۴ ، در حال ضبط تجربی الگوهای صدا == پیوند به بیرون == * وبگاه رسمی فدراسیون بین المللی انجمن های م.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه == نمایشگاه‌ها == === نمایشگاه‌های بین‌المللی === *پانزدهمین دوسالانه بین‌المللی پوستر تئاتر ژشوف - لهستان ۲۰۱۵ *نهمين سه سالانه بین‌المللی پوستر ترناوا - اسلواكي ۲۰.عضو سابق هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که تغییر در اساسنامه باید به تصویب مراجع بین‌المللی برسد و بعد در هیات دولت تصویب شود اظهار داشت: اگر پیشنها. در اساسنامه فدراسیون‌ها و هیأت‌های استانی آمده است که رئیس مجمع، رئیس فدراسیون است و اگر این تغییر کند آثار متفاوتی در سطح داخلی و بین‌المللی بر جای می‌گذارد.میزبانی ادامه‌دار جام الماس خلیج فارس در ایرانرئیس فدراسیون بدن‌سازی و پروش اندام‌ در مورد میزبانی رقابت‌های بین‌المللی در ایران نیز گفت: ما امسال جام الماس خلیج. موضع ما این است که عربستانی ها به خصوص مسئولان فدراسیون فوتبال شان، از دخالت دادن سیاست در فعالیت های ورزشی پرهیز کنند چون این رفتار مغایر با روح المپیک، اساسنامه فد. استاد افشار کتاب‌شناس، تاریخدان و محقق بی‌نظیر دستنوشته‌های ایران باستان و مدرن بود و نقشی محوری در انجمن‌های بین‌المللی در تسهیل مبادلات بین فرهنگی و نشر دانش .== جستارهای وابسته == * فهرست شهرهای بریتانیا == منابع == ولوین گاردن سیتی انجمن‌های بین‌المللی بریتانیا شهرک‌ها در هرتفوردشر شهرک‌های جدید در انگلستان مناطق مس.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه فدراسیون جهانی چاقی شرکت‌های بین‌المللی غذایی را متهم کرده است که با روش‌های بازاریابی خود به چاق شدن مردم جهان کمک می‌کنند.او در ادامه به معرفی انجمن بین‌المللی گرافیک "AGI" پرداخت و پیشنهاد کرد که هنرمندان ایرانی به عضویت انجمن‌های بین‌المللی در سطح جهان درآیند

کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه ساعت 18 در تالار وحدت، کوارتت زهی لایپزیک آلمان به عنوان یکی از سرشناس ترین کوارتت ها در عرصه های بین المللی موسیقی مجلسی اجرای آثار بزرگان موسیقی از جمله بتهون، موتز.محمدجواد لاریجانی با اشاره به سابقه خوب روابط میان دو کشور گفت: علاوه بر همکاری های حال حاضر در حوزه های مربوط به مسائل اقتصادی، نفت ، تجارت و سرمایه گذاری و امثالهم ک.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه محمدجواد لاریجانی با اشاره به سابقه خوب روابط میان دو کشور گفت: علاوه بر همکاری های حال حاضر در حوزه های مربوط به مسائل اقتصادی، نفت ، تجارت و سرمایه گذاری و امثالهم ک.سرهنگ احمد رستمی معاون فنی و مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا پس از رونمایی از این پلاک‌ها با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ملی تعویض پلاک وسیل. استاد افشار کتابشناس، تاریخ دان و محقق بی نظیر دست نوشته‌های ایران باستان و مدرن بود و نقشی محوری در انجمن های بین‌المللی در تسهیل مبادلات بین فرهنگی و نشر دانش داش

غریب آبادی گفت: به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل و معاهدات اصلی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران به مشارکت کامل خود در فعالیت ها و مشورت های بین المللی برای ارتقاء و حمایت.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه بخش عمده حضور‌ها و موفقیت‌های بین‌المللی سینمای ایران در سال‌های اخیر توسط پخش‌کننده‌های بخش خصوصی و خودِ فیلمساز‌ها اتفاق افتاده است، به عبارتی دیگر، نهادهای .نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی افزود: سودی که این بانک ها از طریق معامله با ایران بدست آوردند بیشتر از هزینه ها و جریمه های بین المللی بود.»این در حالی است که به گفته «کوین استفانز» سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در منطقه، واشنگتن هیچ حق قانونی‌ای برای بازداشت خدمه این قایق‌ها ندارد، چراکه بازداشت آن‌ها .در تمامی این سال ها برخی تلاش های بین المللی برای حل مناقشه بین دو طرف با شکست مواجه شده است و همواره شاهد برخی برخوردها و درگیری های محدود بین جمهوری آذربایجان و ارمن

آخرین رویدادها، گزارش خبرنگاران شبکه العالم از نقاط مختلف دنیا و مصاحبه‌های اختصاصی منتشر شده در شبکه العالم، از طریق این وبسایت در اختیار کاربران و مخاطبان قرار م.کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و یا بین سازمان‌های بین‌المللی به دلیل ناتمام ماندن تصویب معاهده سور از ابتدا به اجرا در ن.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه دانشنامهٔ سیاسی- داریوش آشوری-نشر مروارید- چاپ شانزدهم ۱۳۸۷- ص۲۹ در ربع آخر قرن نوزدهم، بر اثر رشد صنعت و سرمایه‌داری، بار دیگر رقابت‌ها و مبارزه‌های بین‌المللی ا.این سازمان قدرت اجرایی و قانونی دارد ۲- انجمن بهداشت صنعتی آمریکا: به اختصار: AIHA این سازمان یکی از بزرگترین انجمن‌های بین‌المللی در خدمت نیازهای متخصصان بهداشت مح.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه او از سال ۲۰۰۱ تا کنون به عنوان عکاس خبرنگار و فعال در زمینه کمک به کودکان جنگ زده در بیشتر جنگ‌ها و بحران‌های بین‌المللی حضور داشته و موضوع اصلی فعالییت‌های فرهنگ

pdf علاوه بر عضویت در انجمن‌های بین‌المللی متعدد، زمانی عضو هیئت مدیرهٔ گروه جانورشناسان فلات پارس و بورد علمی دو ژورنال بین‌المللی نیز می‌باشد.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه به گزارش گروه بین الملل آگاه نیوز خبرگزاری انگلیسی رویترز با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایرانِ پسابرجام.شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه گذاران خارجی به طور جدی مذاکرات را آغاز کرده‌اند اما هنوز شرایط بانکی برای سرمایه گذاری‌های بزرگ فراهم نیست.دیواندری در مقدمهٔ کتاب آورده‌است: == نمایشگاه‌ها == بندانگشتی چپ مجسمهٔ برنزی ساخت دیواندری === فردی === * گالری کویر سبزوار، ۱۳۵۵ * نگارخانه اندیشه، ۱ تا ۱۰ به.== همکاری‌های بین‌المللی == نیسکر عضو ملی فدراسیون بین‌المللی مراکز اطلاعات و اسناد فید در کشور هند و از ۱۹۹۶ به بعد اداره مرکزی کمیسیون فید در منطقه آسیا و اقیانوسی

jpg یک عکس نادر از دفتر کار الکساندر گراهام بل در واشینگتن دی سی سال ۱۸۸۴ ، در حال ضبط تجربی الگوهای صدا == پیوند به بیرون == * وبگاه رسمی فدراسیون بین المللی انجمن های م.کتاب فدراسیون ها و انجمن های بین المللی بازار سرمایه == نمایشگاه‌ها == === نمایشگاه‌های بین‌المللی === *پانزدهمین دوسالانه بین‌المللی پوستر تئاتر ژشوف - لهستان ۲۰۱۵ *نهمين سه سالانه بین‌المللی پوستر ترناوا - اسلواكي ۲۰.عضو سابق هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که تغییر در اساسنامه باید به تصویب مراجع بین‌المللی برسد و بعد در هیات دولت تصویب شود اظهار داشت: اگر پیشنها. در اساسنامه فدراسیون‌ها و هیأت‌های استانی آمده است که رئیس مجمع، رئیس فدراسیون است و اگر این تغییر کند آثار متفاوتی در سطح داخلی و بین‌المللی بر جای می‌گذارد.میزبانی ادامه‌دار جام الماس خلیج فارس در ایرانرئیس فدراسیون بدن‌سازی و پروش اندام‌ در مورد میزبانی رقابت‌های بین‌المللی در ایران نیز گفت: ما امسال جام الماس خلیج