سرویس لیچ

سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32

  • اشتراک
شماره مجوز: 155/90/36574122
شماره مجوز: 155/90/36574122

قیمت (تومان) :
20000

سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32

png دومین نشان ۱۳۹۴-اکنون == برنامه‌ها == === ورزشی === * برنامه ۹۰ * بیست‌چهارده * فوتبال برتر * توپ و تور * دایره طلایی * رخصت * فنون شرقی * همگام با ورزش * گزارش ورزشی === سا.الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000) ریال در سال تعیین می‌شود.صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32 000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین ساز.وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.د- دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32 هـ- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (30)‌ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از .وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی و .و- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می‌شود در سال 1395 بیست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار .000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (70%) و سی .سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32 بند الحاقی: در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذ.حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است .- فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی‌شده معادل بیست درصد (20%) مبلغ فروش.- فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل شانزده‌ و نیم درصد (5/16%) مبلغ فروش.- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد (10%) مبلغ فروش افشرده.موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32 درصورتی‌که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه‌گذاری.پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع ردیف 130423 و مبلغ چهارهزار وسیصد میلیارد (4.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره متناسب با میزان دریافتی به‌صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) س.سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32

png دومین نشان ۱۳۹۴-اکنون == برنامه‌ها == === ورزشی === * برنامه ۹۰ * بیست‌چهارده * فوتبال برتر * توپ و تور * دایره طلایی * رخصت * فنون شرقی * همگام با ورزش * گزارش ورزشی === سا.الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000) ریال در سال تعیین می‌شود.صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32 000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد

اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین ساز.وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.د- دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32 هـ- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (30)‌ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از .وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی و

و- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می‌شود در سال 1395 بیست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار .000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (70%) و سی .سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32 بند الحاقی: در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذ.حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است

- فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی‌شده معادل بیست درصد (20%) مبلغ فروش.- فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل شانزده‌ و نیم درصد (5/16%) مبلغ فروش.- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد (10%) مبلغ فروش افشرده.موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.سریال افسانه دونگ یی (دوبله شده صداوسیما) - قسمتهای 1 تا 32 درصورتی‌که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه‌گذاری