سرویس لیچ

تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس

  • اشتراک
کتاب تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس نوشته ابولفضل حلیم زمهریر
تضاد منافع ایران و آمریکا در انرژی خلیج فارس :
سرشناسه :حلیم‌زمهریر، ابوالفضل، ‏‫1359‏-
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫تضاد منافع ایران و آمریکا در انرژی خلیج [فارس]‏‫/ تالیف ابوالفضل
حلیم‌زمهریر.
‏مشخصات نشر :تهران‏‫: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
‏مشخصات ظاهری :‏‫455 ص‏
‏شابک‏‫978-964-419-534-1 :
‏موضوع :انرژی، منابع - جنبه‌های سیاسی -خلیج فارس، منطقه

قیمت (تومان) :
7700

ایران فهرست اسناد خلیج فارس و جزایر آن را از عمان خواستار شد.امکانات ترانزیتی ما منحصر بفرد است و امیدواریم اروپای شرقی و شمالی از طریق ایران بتواند به خلیج فارس متصل شود.آنچه در اینجا سؤال برانگیز است، زمانی‌است که پای تهدیدهای جهانی و تروریسم به میان می‌آید.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس در این مواقع انتظار می‌رود اعضا در برابر مسائلی که حساس و تهدید‌آمیز هستند، با حساسیت و همیاری بیشتری به تعامل با یکدیگر بپردازند و دیدی فراتر از منافع ملی کوتاه مد.شاید کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس از  تجارب کافی در مبارزه با تروریسم بهره‌مند و از منابع انسانی کافی برای تأسیس نهادهایی با ویژگی مبارزه هوشمندانه و تخصصی .این حملات، آشکارا نتیجه نقصان و ضعف سیستم امنیتی در بلژیک بود و نشان می‌داد بروکسل توان کنترل و رصد فعالیت‌های تروریست‌های بازگشته از سوریه را ندارد.از همین رو با وجود محدودتر شدن منابع مالی اعضای اتحادیه اروپا، امروز بیش از هر زمانی صرف هزینه برای مقابله با تهدید‌های تروریستی ولو هزینه کردن از اموال عمومی، ضرور.در همین راستا بود که دولت آلمان 23 ماه مارس طرحی برای افزایش بودجه  امنیتی به 1/2 میلیارد یورو تا سال 2020 ارائه داد.اما معاون رئیس پلیس آلمان این بودجه را نیز که کلان هم به نظر می‌رسد، برای مبارزه با تهدید‌های امنیتی ناکافی می داند.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس اتحادیه اروپا در کنترل تردد آزادانه افراد در اروپا نیز با مشکلات بسیاری روبه‌روست.برای مثال در نخستین ساعت‌های پس از حملات بروکسل، کشورهای اروپایی ‌باید در زمینه اطلاعاتی از حمایت و پشتیبانی بیشتری توسط نهاد‌های امنیتی یکدیگر برخوردار ‌بودند.اما اکنون معاون وزیر کشور آلمان، «توماس مازیری» از تمایل نداشتن دولت‌های اروپایی در تبادل اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی با یکدیگر پرده برداشته است. بی‌توجهی به هویت یکی از عاملان بمبگذاری انتحاری که سابقا در ترکیه بازداشت و به لهستان استرداد و سپس در آنجا آزاد شده بود، نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها است.لزوم مشارکت اطلاعاتی لازمه مبادله آزادانه افراد و تردد کالاها در اتحادیه اروپا امری است که دیگر نمی‌توان بسادگی از کنار آن گذشت.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس اما همکاری محدود کشورهای قاره سبز در این روزها نشانه‌ای از اختلافات شش‌دهه‌ای آنان است.هر چند آنان در مسائل مالی و انسانی از خود نرمشی چشمگیر نشان داده‌اند.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس اما حملات بلژیک ثابت کرد اعضای اتحادیه اروپا در بستر فکری خود و زمانی که پای منافع ملی به میان می‌آید هنوز به استقلال امنیتی و حاکمیت پایبندند.عهدنامه‌های  تأسیس اتحادیه نیز بر این مسأله تأکید دارند. لزوم مشارکت اطلاعاتی لازمه مبادله آزادانه افراد و تردد کالاها در اتحادیه اروپا امری است که دیگر نمی‌توان بسادگی از کنار آن گذشت.اما همکاری محدود کشورهای قاره سبز در این روزها نشانه‌ای از اختلافات شش‌دهه‌ای آنان است.هر چند آنان در مسائل مالی و انسانی از خود نرمشی چشمگیر نشان داده‌اند.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس اما حملات بلژیک ثابت کرد اعضای اتحادیه اروپا در بستر فکری خود و زمانی که پای منافع ملی به میان می‌آید هنوز به استقلال امنیتی و حاکمیت پایبندند.البته با برخوردار بودن از حق وتو برای هر یک از اعضا.آنچه در اینجا سؤال برانگیز است، زمانی‌است که پای تهدیدهای جهانی و تروریسم به میان می‌آید.در این مواقع انتظار می‌رود اعضا در برابر مسائلی که حساس و تهدید‌آمیز هستند، با حساسیت و همیاری بیشتری به تعامل با یکدیگر بپردازند و دیدی فراتر از منافع ملی کوتاه مد.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس در برخی موارد این اختلافات فراتر از بحث‌های امنیتی است، مثلاً زمانی که پای موازنه ثروت پخش شده در کشورهای شمالی و جنوبی به میان می آید، کشورهای ثروتمند‌تر از خود تع.

ایران فهرست اسناد خلیج فارس و جزایر آن را از عمان خواستار شد.امکانات ترانزیتی ما منحصر بفرد است و امیدواریم اروپای شرقی و شمالی از طریق ایران بتواند به خلیج فارس متصل شود.آنچه در اینجا سؤال برانگیز است، زمانی‌است که پای تهدیدهای جهانی و تروریسم به میان می‌آید.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس در این مواقع انتظار می‌رود اعضا در برابر مسائلی که حساس و تهدید‌آمیز هستند، با حساسیت و همیاری بیشتری به تعامل با یکدیگر بپردازند و دیدی فراتر از منافع ملی کوتاه مد.شاید کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس از  تجارب کافی در مبارزه با تروریسم بهره‌مند و از منابع انسانی کافی برای تأسیس نهادهایی با ویژگی مبارزه هوشمندانه و تخصصی

این حملات، آشکارا نتیجه نقصان و ضعف سیستم امنیتی در بلژیک بود و نشان می‌داد بروکسل توان کنترل و رصد فعالیت‌های تروریست‌های بازگشته از سوریه را ندارد.از همین رو با وجود محدودتر شدن منابع مالی اعضای اتحادیه اروپا، امروز بیش از هر زمانی صرف هزینه برای مقابله با تهدید‌های تروریستی ولو هزینه کردن از اموال عمومی، ضرور.در همین راستا بود که دولت آلمان 23 ماه مارس طرحی برای افزایش بودجه  امنیتی به 1/2 میلیارد یورو تا سال 2020 ارائه داد.اما معاون رئیس پلیس آلمان این بودجه را نیز که کلان هم به نظر می‌رسد، برای مبارزه با تهدید‌های امنیتی ناکافی می داند.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس اتحادیه اروپا در کنترل تردد آزادانه افراد در اروپا نیز با مشکلات بسیاری روبه‌روست

برای مثال در نخستین ساعت‌های پس از حملات بروکسل، کشورهای اروپایی ‌باید در زمینه اطلاعاتی از حمایت و پشتیبانی بیشتری توسط نهاد‌های امنیتی یکدیگر برخوردار ‌بودند.اما اکنون معاون وزیر کشور آلمان، «توماس مازیری» از تمایل نداشتن دولت‌های اروپایی در تبادل اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی با یکدیگر پرده برداشته است. بی‌توجهی به هویت یکی از عاملان بمبگذاری انتحاری که سابقا در ترکیه بازداشت و به لهستان استرداد و سپس در آنجا آزاد شده بود، نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها است.لزوم مشارکت اطلاعاتی لازمه مبادله آزادانه افراد و تردد کالاها در اتحادیه اروپا امری است که دیگر نمی‌توان بسادگی از کنار آن گذشت.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس اما همکاری محدود کشورهای قاره سبز در این روزها نشانه‌ای از اختلافات شش‌دهه‌ای آنان است

هر چند آنان در مسائل مالی و انسانی از خود نرمشی چشمگیر نشان داده‌اند.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس اما حملات بلژیک ثابت کرد اعضای اتحادیه اروپا در بستر فکری خود و زمانی که پای منافع ملی به میان می‌آید هنوز به استقلال امنیتی و حاکمیت پایبندند.عهدنامه‌های  تأسیس اتحادیه نیز بر این مسأله تأکید دارند. لزوم مشارکت اطلاعاتی لازمه مبادله آزادانه افراد و تردد کالاها در اتحادیه اروپا امری است که دیگر نمی‌توان بسادگی از کنار آن گذشت.اما همکاری محدود کشورهای قاره سبز در این روزها نشانه‌ای از اختلافات شش‌دهه‌ای آنان است

هر چند آنان در مسائل مالی و انسانی از خود نرمشی چشمگیر نشان داده‌اند.تضاد منافع ایران وآمریکادر انرژی خلیج فارس اما حملات بلژیک ثابت کرد اعضای اتحادیه اروپا در بستر فکری خود و زمانی که پای منافع ملی به میان می‌آید هنوز به استقلال امنیتی و حاکمیت پایبندند.البته با برخوردار بودن از حق وتو برای هر یک از اعضا.آنچه در اینجا سؤال برانگیز است، زمانی‌است که پای تهدیدهای جهانی و تروریسم به میان می‌آید.در این مواقع انتظار می‌رود اعضا در برابر مسائلی که حساس و تهدید‌آمیز هستند، با حساسیت و همیاری بیشتری به تعامل با یکدیگر بپردازند و دیدی فراتر از منافع ملی کوتاه مد