سرویس لیچ

زندگی و مبارزات آیت الله دستغیب به روایت اسناد

  • اشتراک
کتاب زندگی و مبارزات آیت الله دستغیب به روایت اسناد نوشته حمید سفیدگر شهاتقی
زندگی و مبارزات آیت‌الله شهید سیدعبدالحسین دستغیب :
سرشناسه :س‍ف‍ی‍دگ‍ر ش‍ه‍ان‍ق‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :زندگی و مبارزات آیت‌الله شهید سیدعبدالحسین دستغیب به روایت اسناد و
خاطرات/ تدوین
حمید سفیدگرشهانقی و محمد چغایی‌اراکی.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، 1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫230ص
‏شابک :978-964-419-668-3
‏موضوع  :دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌


 

قیمت (تومان) :
7300

به گزارش آگاه نیوز، برخی از روزنامه‌های صبح امروز کشور مهمترین عناوین خبری خود را به مطالب زیر اختصاص دادند که بدین شرح است:* جوان- کارناوال تبلیغات دولتی در همایش .(۱۳۶۶) دیده بودم تفاوت داشت.وقتی دریاچه کوچک می‌شود، خاکی که در معرض هوا قرار می‌گیرد به‌شدت شور است.زندگی و مبارزات آیت الله دستغیب به روایت اسناد گیاهی نمی‌تواند در آن رشد کند.وقتی دریاچه خشک شد، پوشش گیاهی بسیاری را از دست دادیم.گیاهان یا خشک می‌شوند و یا شرایط زیستی‌شان بسیار سخت می‌شود.به نظر شما اقدامات مهمی که ایران باید انجام دهد چیست؟ در حال حاضر کشاورزی در این منطقه مناسب نیست.می‌توان با به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید از سیستم آبیاری‌ای استفاده کرد که آب کمتری مصرف شود.پیش از این باغ‌های انگور این منطقه و محصول انگوری که می‌داد معروف بود.هدفمان این است که سدهای زیادی را برداریم.ما باید از سرگذشت دریاچه‌ی مونو درس بگیریم.اگر ما مجبور به انجام چنین اقداماتی شویم صدها میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.زندگی و مبارزات آیت الله دستغیب به روایت اسناد آیا اکنون کسانی در حال اجرای آن هستند؟ بله.۶۶۰ میلیون دلار برای انجام ۸۸ پروژه از سال ۲۰۱۵ ایرانی (۱۳۹۴) تا ۲۱ مارس ۲۰۱۶ (۲ فروردین ۱۳۹۵) در نظر گرفته شد.زندگی و مبارزات آیت الله دستغیب به روایت اسناد اکنون در حال ساخت کانالی هستند که آب را از رودخانه‌ای در نزدیکی مرز ترکیه به دریاچه می‌آورد.همچنین برای کاهش مصرف آب، پرداخت یارانه را به بخش کشاورزی آغاز کرده‌اند.

به گزارش آگاه نیوز، برخی از روزنامه‌های صبح امروز کشور مهمترین عناوین خبری خود را به مطالب زیر اختصاص دادند که بدین شرح است:* جوان- کارناوال تبلیغات دولتی در همایش .(۱۳۶۶) دیده بودم تفاوت داشت.وقتی دریاچه کوچک می‌شود، خاکی که در معرض هوا قرار می‌گیرد به‌شدت شور است.زندگی و مبارزات آیت الله دستغیب به روایت اسناد گیاهی نمی‌تواند در آن رشد کند.وقتی دریاچه خشک شد، پوشش گیاهی بسیاری را از دست دادیم

گیاهان یا خشک می‌شوند و یا شرایط زیستی‌شان بسیار سخت می‌شود.به نظر شما اقدامات مهمی که ایران باید انجام دهد چیست؟ در حال حاضر کشاورزی در این منطقه مناسب نیست.می‌توان با به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید از سیستم آبیاری‌ای استفاده کرد که آب کمتری مصرف شود.پیش از این باغ‌های انگور این منطقه و محصول انگوری که می‌داد معروف بود.هدفمان این است که سدهای زیادی را برداریم

ما باید از سرگذشت دریاچه‌ی مونو درس بگیریم.اگر ما مجبور به انجام چنین اقداماتی شویم صدها میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.زندگی و مبارزات آیت الله دستغیب به روایت اسناد آیا اکنون کسانی در حال اجرای آن هستند؟ بله.۶۶۰ میلیون دلار برای انجام ۸۸ پروژه از سال ۲۰۱۵ ایرانی (۱۳۹۴) تا ۲۱ مارس ۲۰۱۶ (۲ فروردین ۱۳۹۵) در نظر گرفته شد.زندگی و مبارزات آیت الله دستغیب به روایت اسناد اکنون در حال ساخت کانالی هستند که آب را از رودخانه‌ای در نزدیکی مرز ترکیه به دریاچه می‌آورد