سرویس لیچ

بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال

  • اشتراک
جدید ترین نرم افزارهای مهندسی عمران تا سال 2017همراه با فیلم آموزشی نحوه نصب نرم افزارهافیلم های آموزشی مهندسی عمران به زبان فارسی
بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران 2017

 

جدید ترین نرم افزارهای مهندسی عمران تا سال 2017همراه با فیلم آموزشی نحوه نصب نرم افزارها

فیلم های آموزشی مهندسی عمران به زبان فارسی

جزوه های درسی مهندسی عمران با فرمت PDF

و ...

 

 

قیمت (تومان) :
39990

* مهندسی برق، کنترل * مهندسی برق، قدرت * مهندسی برق- قدرت- تجدید ساختار سیستم‌های قدرت * مهندسی برق - قدرت - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی * مهندسی برق – قدرت – حف.بخش اصلی این سیستم را یک حسگر منعطف ردیابی کننده انگشت انسان تشکیل می دهد.بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال شرکت سونی سه اختراع جدید رابه ثبت رسانده که مربوط به استفاده از نوعی دستکش به عنوان دسته کنترل سیستم های مختلفاست.بخش اصلی این سیستم را یک حسگرمنعطف ردیابی کننده انگشت انسان تشکیل می دهد. اما قابلیت هایآن فراتر از این دسته کنترل بوده و برای لمس و جابجایی اشیا هم قابل استفاده است.البته ثبت این اختراع به معنایآن نیست که سونی عملا چنین محصولی تولید خواهد کرد.اما به نظر می رسد تلاش برای ساختمحصولاتی از این دست نشانگر عزم جدی سونی برای حضور در دنیای محصولات مبتنی بر واقعیتمجازی باشد.بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال دکتر محمود سریع القلم.بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال 1-  هدف از نقد و انتقاد، بهتر فهمیدن و دقیق فهمیدن یک موضوع است.3- اظهار نظر با نقد متفاوت است: اولی مخاطب خاصی ندارد اما دومی برای اصلاح فکر و سخن و عمل دیگری است.بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال 7-منتقد باید دقیق با نقطه و ویرگول از متن اصلی، نقل قول کند و بعد آن را بر اساس مستندات نقادی کند.8- نقد به صورت مناظره توسط کسانی معتبر است که هر دو طرف در رابطه با موضوع مناظره، متون تولید و چاپ کرده باشند.9- در مسائل فکری و علمی، مبنای نقد بر واقعیات، آمار و fact ها است.10- در جامعه‌ای نقد اعتبار پیدا می‌کند که افراد متخصص در حوزه تخصصی خود نقادی کنند.12-  پیش ذهنیت از نویسنده یک متن، نقد و انتقاد را مخدوش و بی‌اعتبارمی‌کند.13- به میزانی که انتقادات کلی باشند از اعتبار آن‌ها کاسته می‌شود. مبنای کار علمی و انتقادی در پرداختن به جزئیات است.بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال 14- بالاترین سطح اعتبار یک فرد علمی و فکری، نوشته‌های اوست. سخنرانی و ارائه شفاهی مطالب پایین‌ترین سطح است.

* مهندسی برق، کنترل * مهندسی برق، قدرت * مهندسی برق- قدرت- تجدید ساختار سیستم‌های قدرت * مهندسی برق - قدرت - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی * مهندسی برق – قدرت – حف.بخش اصلی این سیستم را یک حسگر منعطف ردیابی کننده انگشت انسان تشکیل می دهد.بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال شرکت سونی سه اختراع جدید رابه ثبت رسانده که مربوط به استفاده از نوعی دستکش به عنوان دسته کنترل سیستم های مختلفاست.بخش اصلی این سیستم را یک حسگرمنعطف ردیابی کننده انگشت انسان تشکیل می دهد. اما قابلیت هایآن فراتر از این دسته کنترل بوده و برای لمس و جابجایی اشیا هم قابل استفاده است

البته ثبت این اختراع به معنایآن نیست که سونی عملا چنین محصولی تولید خواهد کرد.اما به نظر می رسد تلاش برای ساختمحصولاتی از این دست نشانگر عزم جدی سونی برای حضور در دنیای محصولات مبتنی بر واقعیتمجازی باشد.بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال دکتر محمود سریع القلم.بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال 1-  هدف از نقد و انتقاد، بهتر فهمیدن و دقیق فهمیدن یک موضوع است.3- اظهار نظر با نقد متفاوت است: اولی مخاطب خاصی ندارد اما دومی برای اصلاح فکر و سخن و عمل دیگری است

بسته جامع آموزشی کاربردی مهندسی عمران - اورجینال 7-منتقد باید دقیق با نقطه و ویرگول از متن اصلی، نقل قول کند و بعد آن را بر اساس مستندات نقادی کند.8- نقد به صورت مناظره توسط کسانی معتبر است که هر دو طرف در رابطه با موضوع مناظره، متون تولید و چاپ کرده باشند.9- در مسائل فکری و علمی، مبنای نقد بر واقعیات، آمار و fact ها است.10- در جامعه‌ای نقد اعتبار پیدا می‌کند که افراد متخصص در حوزه تخصصی خود نقادی کنند.12-  پیش ذهنیت از نویسنده یک متن، نقد و انتقاد را مخدوش و بی‌اعتبارمی‌کند